בימים אילו אנו מציינים בגעגועים 24 שנים לנפילתו של עומר שלנו